Mi a baj a szociális Európával?

Orbán kissé téveszmés beszédében Soros mellett az Európai Uniónak is hadat üzent négy területen. Az ellenségek között van a szociális jogok európai pillére is, ami legalább annyit elárul az Orbán rendszer valódi természetéről, mint a tőle független civil szervezetek elleni támadások. Orbán a nacionalista bezárkózást választja a közös szociális Európa helyett.

De mi is ez a bizonyos szociális pillér? Ennek kidolgozására Juncker bizottsági elnök tett javaslatot 2015-ös évértékelőjében. A javaslat nem veszi el a tagállamok jogát, hogy maguk határozzák meg a saját szociális és munkaügyi rendszerüket, de támogatja azt, hogy az uniós polgárok szociális és munkavállalói jogai érvényesüljenek minden európai országban. A válság bebizonyította, hogy nem elég a közös piac és a közös pénz, a gazdasági unió, létre kell hozni a szociális uniót is. Az a cél, hogy mindenki számíthasson a jóléti rendszerre, legyen hozzáférése az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz.

Az Európai Parlament januárban João Rodrigues portugál szocialista képviselő javaslatára jelentést fogadott el arról, hogy hogyan is kellene kinéznie ennek a szociális Európának. A jelentés  javaslatot tesz a munkaügyi szabályok egységesítésére többek között  a munkahelyi egészség és biztonság, a szülési szabadság alatti védelem,  a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket, a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, a képzéshez való hozzáférést, a fogyatékkal élők számára nyújtott munkahelyi támogatást, a diszkriminációmentes foglalkoztatás területén. Szintén szorgalmazza a jó minőségű és megfizethető megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz és a gyógyszerekhez való általános hozzáférés biztosítását mindenki számára a vidéki területeken is, a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát. Felszólítja arra is a bizottságot és a tagállamokat minden országban biztosítsák a megélhetést biztosító minimális jövedelmet. Kijelenti azt is hogy Európának jelentős lépéseket kell tennie a gyerekszegénység elleni küzdelemben és az oktatáshoz való hozzáférés biztosításában.

Új javaslata a Készséggarancia rendszer létrehozása, amelyik az arra való jog lenne, hogy mindenki minden életkorban megszerezhesse vagy pótolhassa olyan alapképességeit, mint az írás, olvasás és számolás képessége, a digitális jártasság és médiaműveltség, a kritikus gondolkodás, a szociális és ökológiai készségek, és hogy ezek a képzések legyenek elérhetőek a különböző hátrányos helyzetű csoportok, így a fogyatékossággal élők, a menedékkérők, a tartós munkanélküliek és romák számára is. Szintén sürgeti a befogadó mindenki számára elérhető oktatási rendszer megteremtését, és az alapvető szolgáltatások elérhetőségét mindenki számára, beleértve a szélessávú internet elérést is.. A jelentés kiáll a nőket érő erőszakot és zaklatást visszaszorító hatékony eszközök alkalmazása mellett, és a nőket sújtó munkahelyi diszkrimináció és bérkülönbség  megszüntetésért.

A jelentést az Európai Parlament nagy többséggel fogadta el 396 szavazattal 180 ellen. Támogatták nemcsak a szocialisták és demokraták, a zöldek és a baloldaliak, hanem a néppártiak és liberálisok többsége is. Igaz a fideszes képviselők szokás szerint szembe szavaztak a saját pártcsaládjukkal.

Érthető orbánék ellenszenve. Ez a javaslat nagyjából minden pontjában az ellentéte annak, amit a Fidesz elmúlt években tett vagy elmulasztott. Több szociális jog, több garancia a munkavállalóknak, több esélyegyenlőség - ebből nem kérnek.

És hogy kerül ide az adó? Hát úgy, hogy a jelentés azt is hangsúlyozza (meglehetősen óvatosan), hogy jó lenne, ha a tagállamok a munkát terhelő adók helyett más adóbevételeket keresnének. Ez nyilván nem nagyon jön be Orbánéknak, akik éppen most kedveskedtek 10 százalékos társasági adó csökkentéssel a haveri nagyvállalatoknak és a multiknak, de azért a nemzeti szuverenitás sárbatiprásának sem tekinthető. Persze lehet, hogy az adókijátszás és adóelkerülés elleni fellépés követelése csípte a szemét.

Kissé egyszerűbben mondhatjuk úgy is, hogy Orbánnak fontosabb a nagyvállalatok és az adócsalók érdekeinek védelme, mint a szociális és a munkavállalói jogok biztosítása Európában.